Home > 커뮤니티 > 대학 및 어학센터 소식
   
 
 [어학센터]8월 공휴일 안내
 관리자    2013-07-31  2137

ATTENTION


TO. All Students


EIDUL FITR(August 9th) 슬람의 금식 기간을 깨뜨리는 축제의 날이라는 의미로서, 필리핀 대통령이 휴일로 선언.


Ninoy Aquino day(August 21th) 필리핀 민주화의 상징인 니노이 아퀴노를 추모하는 휴일.


National Heroes Day Holiday(August 26th) 필리핀의 국가 영웅들을 기리는 날


 


공휴일에 따른 수업일, 휴일 계획은 다음과 같습니다.


 
5(Monday)


 


 


 


 


6(Tuesday)


 


 


 


 


7(Wednesday)


 


Level Exam for regular students


8(Thursday)


 


 


 


 


9(Friday)


 


Holiday


(No class)


12(Monday)


 


 


 


 


13(Tuesday)


 


 


 


 


14(Wednesday)


 


 


 


 


15(Thursday)


 


 


 


 


16(Friday)


 


 


 


 


19(Monday)


 


 


 


 


20(Tuesday)


 


 


 


 


21(Wednesday)


 


Level Exam


for Silla students


Danica and Karen


22(Thursday)


 


 


 


 


23(Friday)


 


Holiday


(No classes)


26(Monday)


 


Holiday


(No classes)


27(Tuesday)


 


 


 


 


28(Wednesday)


 


 


 


 


29(Thursday)


 


 


 


 


30(Friday)


 


 


 


 


21일 수요일 공휴일은 23일 금요일로 변경되었습니다.


청소 및 식사제공은 평일과 동일하게 진행 됨을 알려드립니다.